"; else { if ($temat=="Pytanie") $mail_err .= "Proszę zmienić temat na inny!"; } if (empty($nazwisko)) $mail_err .= "Nie podano imienia i nazwiska.
"; if (empty($adres)) $mail_err .= "Nie podano adresu zwrotnego.
"; if (empty($tresc)) $mail_err .= "Nie podano treści listu.
"; if (!empty($mail_err)) echo ""; else { mail("kamil@dbf.pl", "$temat", "$tresc \n\n-- Ze strony.", "From: $nazwisko <$adres>\nReply-To: $adres\n". "Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"\n"); // wysyłanie poczty echo ""; ?>
Nie wypełniono wszystkich danych !

$mail_err


Poczta poszła!
 
[Strona główna] [Powrót]
Temat : 
Imię i nazwisko 
Adres zwrotny : 
Treść : 
 
>
  [Strona główna] [Powrót]